23 Ekim 2009 Cuma

UYGULAMA12-22EKİM

Klavyeden üç kenar uzunluğu verilen bir üçgenin çizilebilirlik kontrolü.

----------------------------------------------------------------------

program ucgensarti;
uses crt;
var a,b,c: real;

begin

clrscr;
writeln ('cizmek istediiniz ucgenin 3 uzunlugunu giriniz' :5);
readln (a,b,c);


if (a>=b+c) OR (a<=abs(b -c)) then
writeln ('bu ucgen cizilemez' :5)

else if (b>=a+c) OR (b<=abs(a-c)) then
writeln ('bu ucgen cizilemez' :5)

else if (c>=b+a) OR (c<=abs(b-a)) then
writeln ('bu ucgen cizilemez' :5)

else
writeln('mumkundur olabilir' :5);


readln;

end.

UYGULAMA11-22EKİM

klavyeden girilen 3 sayının (a,b,c) karşılaştırılması.
---------------------------------------------------------------------------

PROGRAM abcsirasi;
USES CRT;
VAR a, b, c: REAL;

BEGIN

CLRSCR;
WRITELN ('siralamak istediginiz a,b ve c sayilarini sirayla giriniz');
READLN (a,b,c);

if a>b then
begin
if a>c then

begin
if b>c then
writeln ('a>b>c')
else
writeln ('a>c>b')
end

else
writeln ('c>a>b')
end;


if b>a then
begin
if b>c then

begin
if a>c then
writeln ('b>a>c')
else
writeln ('b>c>a')
end

else
writeln ('c>b>a')
end;


READLN;

END.

UYGULAMA10-22EKİM

bir sayının "0"a göre durumu
if,else if, else uygulaması

-------------------------------------------------------------------------

program sayidurumu;
uses crt;
var a : real;

begin

CLRSCR;
writeln('bir sayi yaziniz' :5);
readln(a);

if a>0 then
writeln('pozitif bir sayi yazdiniz' :5)

else if a<0 then
writeln('negatif bir sayi yazdiniz' :5)

else
writeln ('0 yazdiniz' :5);

READLN;

end.

UYGULAMA-9 22 EKİM

Klavyeden sınıtaki öğrenci sayısı girilen bir sınıfın öğrencilerinin başarı durumlarının geçti(G)/kaldı(K) şeklinde girilmesi ve sınıfı kaç kişinin geçip kaç kişinin kaldığının ekrana yazdırılması.

----------------------------------------------------------------------------------

program basari;
var gecensayisi, kalansayisi, ogrencisayisi, i, j :integer;
basariDurumu: CHAR;

BEGIN

WRITELN ('ogrenci sayisini giriniz:');
READLN (ogrencisayisi);

gecensayisi :=0;
kalansayisi :=0;

for i:=1 to ogrencisayisi do
begin

writeln (i, 'ogrencilerin basari durumunu yaziniz (G/K):');
readln (basariDurumu);

if (basariDurumu = 'G') then
gecensayisi := gecensayisi + 1

else if (basariDurumu = 'g') then
gecensayisi := gecensayisi + 1

else if (basariDurumu = 'K') then
kalansayisi := kalansayisi+1

else if (basariDurumu = 'k') then
kalansayisi := kalansayisi+1

end;

writeln ('gecenlerin sayisi :' ,gecensayisi :8);
writeln ('kalanlarin sayisi :' ,kalansayisi :8);
writeln ('iyi tatiller');

READLN;

END.

UYGULAMA-8 22 EKİM

Klavyeden a, b, c degerleri girilen iki bilinmeyenli bir denklemin (ax2+bx+c = 0) x1 ve x2 koklerini hesaplayarak ekrana yazdıran bir program yazınız.

------------------------------------------------------------------

PROGRAM ciftdenk;USES CRT;
VAR a, b, c, x1, x2, D : REAL;

BEGIN
CLRSCR;
WRITELN ('ax2+bx+c=0 denklemi reel sayilar icin tanimlidir');
WRITELN ('denkleminizi saglayan x degerlerini bulmak icin');
WRITELN (' a degerini' :12);
WRITELN (' b degerini' :12);
WRITELN ('ve c degerini giriniz' :12);
READLN (a,b,c);

D := b*2 - 4*a*c;

if D > 0 then
begin
x1 := (-b-sqrt(D))/2*a;
x2 := (-b+sqrt(D))/2*a;
writeln ('birinci x degeri', x1:12:2);
writeln ('ikinci x degeri', x2:12:2);
end

else if D < 0 then
writeln ('gercel kokler yoktur' :12)

else
begin
x1 := -b/-2*a;
x2 := x1;
writeln ('birinci x degeri:', x1:12:2);
writeln ('ikinci x degeri:', x2:12:2);
end;

READLN;

END.

19 Ekim 2009 Pazartesi

UYGULAMA 7 -15 Ekim 2009

Klavyeden yaklasik olarak yaricap degeri ve insan sayisi verilen bir sehir icin,
yogunlugu hesaplarak ekrana yazdırılması...
---------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM YOGUNLUK;

CONST PI: = 3.14;

VAR nufus, yogunluk, yaricap: REAL;

BEGIN

WRITELN('Yogunlugunu hesaplayacağınız şehrin: ');
WRITE('a- Yarıçap değerini km cinsinden giriniz: ');
READLN(yaricap);
WRITE('b- İnsan sayısını yazınız: ');
READLN(nufus);

yogunluk := PI * SQR(yaricap) / nufus;

WRITELN('Yoğunluk değeri = ', yogunluk:8:2, 'km2/kişi dir.');
WRITELN('Bir tuşa basınız...);

READLN;

END.

UYGULAMA 6 - 15 Ekim 2009

Asagidaki ifadelerin ekrana yazdırılması...
---------------------------------------------------------------------------------
a) (azalan X ler)
XXXXX
XXXX
XXX
XX
X

b) (- 'ler yazdirilmayacak)
-----XXXXX-*
-----XXXX--**
-----XXX---***
-----XX----****
-----X-----*****

-----X-----
----XXX----
---XXXXX---
--XXXXXXX--
-XXXXXXXXX-

c)
--------506
-------1263
----------0
---------26
--------123
---------16.62
-------3434.4343
------34234.4534535

UYGULAMA 5 - 15 Ekim 2009

Klavyeden girilen a,b ,h ölçülerindeki bir dikdortgenler
prizmasının:
a) ayrıt sayısının,
b) ayrıtların toplam uzunluğunun,
c) hacminin hesaplanarak ekrana yazdırılması...
---------------------------------------------------------------------------------

16 Ekim 2009 Cuma

UYGULAMA 4 - 08 Ekim 2009

Klavyeden yükseklik değeri girilen bir silindirin:
(a) Yanal alanının;
(b) Hacminin hesaplanarak ekrana yazdırılması...

---------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM SILINDIR;

CONST PI = 3.14;

VAR r, h, yanalAlan, Hacim: REAL;


BEGIN

WRITE('Silindir için sırasıyla yarıçap ve yükseklik değerleri giriniz: ');
READLN(r, h);

yanalAlan := 2 * PI * r * h;
Hacim := PI * SQR(r) * h;

WRITELN('Silindirin yanal alanı = ', yanalAlan: 8:2,' m2 dir.');
WRITELN('Silindirin hacmi= ', Hacim: 8:2,' m3 tür.');
WRITELN('Bir tuşa basınız...');

READLN;

END.

UYGULAMA 3 - 08 Ekim 2009

Klavyeden girilen bir gerçek (real) sayının:
(a) Karesinin;
(b) Küpünün;
(c) Karekökünün ekrana yazdırılması...

---------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM KAREKOK;

VAR a, aKare, aKup, aKok: REAL;


BEGIN

WRITE('Bir sayı giriniz: ');
READLN(a);

aKare := SQR(a);
aKup := SQR(a) * a;
aKok := SQRT(a);

WRITELN('Sayının Karesi = ', aKare: 8: 2);
WRITELN('Sayının Küpü = ', aKup: 8: 2);
WRITELN('Sayının Karekökü = ', aKok: 8: 2);
WRITELN('Bir tuşa basınız...');

READLN;

END.

UYGULAMA 2 - 08 Ekim 2009

Klavyeden girilen iki tam sayı değerinin :
(a) Toplamının;
(b) Çarpımının ekrana yazdırılması...

---------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM TOPLAM;

VAR n1, n2, toplam, carpim: INTEGER;


BEGIN

WRITE('Bir sayı giriniz: ');
READLN(n1);
WRITE('Başka bir sayı giriniz: ');
READLN(n2);

toplam := n1 + n2;
carpim := n1 * n2;

WRITELN('Sayıların Toplamı = ', toplam: 8);
WRITELN('Sayıların Çarpımı = ', carpim: 8);
WRITELN('Bir tuşa basınız...');

READLN;

END.

UYGULAMA 1 - 01 Ekim 2009

Klavyeden yarıçap değeri girilen dairenin cevresinin ve alanın hesaplanıp ekrana yazdırılması...
---------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM D_ALAN;

CONST PI = 3.14;

VAR ycap, cevre, alan: REAL;


BEGIN

WRITE('Yarıçap değerini giriniz: ');
READLN(ycap);

cevre := 2 * PI * ycap;
alan := PI * SQR (ycap);

WRITELN('cevre = ', cevre: 8: 2);
WRITELN('alan = ', alan: 8: 2);
WRITELN('Bir tuşa basınız...');

READLN;

END.