27 Şubat 2010 Cumartesi

Uygulama 05 - 26 şubat 2010PROGRAM ORNEK; {KLAVYEDEN BIR TUSA BASINCAYA KADAR RASTGELE NOKTA CIZDIRME}
USES CRT, GRAPH;
VAR GRAFIKSURUCU, GRAFIKKONUMU, X1, Y1, X2, Y2, i :INTEGER;

BEGIN
GRAFIKSURUCU:=DETECT;
INITGRAPH (GRAFIKSURUCU, GRAFIKKONUMU,'C:\TP\BGI');
IF GRAPHRESULT<>GROK THEN HALT(1);
CLEARDEVICE;

REPEAT
SETCOLOR (RANDOM (7) );{0 ILE 7 ARASINDA RASTGELE RENK ATANIR}
LINE (RANDOM (GETMAXX), RANDOM (GETMAXY),RANDOM (GETMAXX), RANDOM (GETMAXY));
UNTIL KEYPRESSED;

READLN;
CLOSEGRAPH;
END.

Uygulama 05 - 26 şubat 2010

PROGRAM ORNEK; {KLAVYEDEN BIR TUSA BASINCAYA KADAR RASTGELE NOKTA CIZDIRME}
USES CRT, GRAPH;
VAR GRAFIKSURUCU, GRAFIKKONUMU, X1, Y1, X2, Y2, i :INTEGER;

BEGIN
GRAFIKSURUCU:=DETECT;
INITGRAPH (GRAFIKSURUCU, GRAFIKKONUMU,'C:\TP\BGI');
IF GRAPHRESULT<>GROK THEN HALT(1);

CLEARDEVICE;

REPEAT
SETCOLOR (RANDOM (7) );{0 ILE 7 ARASINDA RASTGELE RENK ATANIR}
LINE (RANDOM (GETMAXX), RANDOM (GETMAXY),RANDOM (GETMAXX), RANDOM (GETMAXY));
UNTIL KEYPRESSED;

READLN;
CLOSEGRAPH;
END.

Uygulama 04 - 26 şubat 2010


PROGRAM ORNEK; {RASTGELE NOKTA CIZDIRME}
USES CRT, GRAPH;
VAR GRAFIKSURUCU, GRAFIKKONUMU, X1, Y1, X2, Y2, i :INTEGER;

BEGIN
GRAFIKSURUCU:=DETECT;
INITGRAPH (GRAFIKSURUCU, GRAFIKKONUMU,'C:\TP\BGI');
IF GRAPHRESULT<>GROK THEN HALT(1);

CLEARDEVICE;

FOR i:= 0 TO 500 DO
BEGIN
SETCOLOR (RANDOM (7) );{0 ILE 7 ARASINDA RASTGELE RENK ATANIR}
LINE (RANDOM (GETMAXX), RANDOM (GETMAXY),GETMAXX , GETMAXY);
END;

READLN;
CLOSEGRAPH;
END.

Uygulama 03 - 26 şubat 2010


PROGRAM ORNEK; {REPEAT-UNTIL ILE IC ICE DIKDORTGENLER}
USES CRT, DOS, GRAPH, PRINTER;
VAR GRAFIKSURUCU, GRAFIKKONUMU, X1, Y1, X2, Y2:INTEGER;

BEGIN
GRAFIKSURUCU:=DETECT;
INITGRAPH (GRAFIKSURUCU, GRAFIKKONUMU,'C:\TP\BGI');
IF GRAPHRESULT<>GROK THEN HALT(1);

CLEARDEVICE;

X1:=0; X2:=GETMAXX;
Y1:=0; Y2:=GETMAXY;


REPEAT

RECTANGLE(X1,Y1,X2,Y2);
X1:=X1+50;
Y1:=Y1+50;
X2:=X2-50;
Y2:=Y2-50;

UNTIL X1 > (GETMAXX DIV 3);
{UNTIL X1>300;}


READLN;
CLOSEGRAPH;
END.

Uygulama 02 - 26 şubat 2010

PROGRAM DIKDORTGEN;
USES CRT, DOS, GRAPH, PRINTER;
VAR GRAFIKSURUCU, GRAFIKKONUMU:INTEGER;

BEGIN
GRAFIKSURUCU:= DETECT;
INITGRAPH (GRAFIKSURUCU, GRAFIKKONUMU,'C:\TP\BGI');
{BURADAKI DIZIN, KENDI BILGISAYARINIZDA BGI KLASORUNUN BULUNDUGU ADRESE GORE GUNCELLENECEK}
IF GRAPHRESULT<>GROK THEN HALT(1);

CLEARDEVICE;


RECTANGLE(0,0,GETMAXX,GETMAXY);
RECTANGLE(50,50,GETMAXX-50,GETMAXY-50);
RECTANGLE(100,100,GETMAXX-100,GETMAXY-100);
RECTANGLE(150,150,GETMAXX-150,GETMAXY-150);


READLN;
CLOSEGRAPH;
END.

19 şubat 2010 - Uygulama 01

program ortalama;
const gecer=70;
var test1, test2:integer;
ort:real;
cevap:integer;
vize:text;

procedure not1 (var vize1, vize2:integer);
var cevap:char;
begin {not1}
writeln('iki vize notunu giriniz');
readln(vize1,vize2);
writeln('notlariniz:', vize1, vize2);
writeln('dogrumu? (E/H)');
readln(cevap);

if cevap <> 'E' then
begin
writeln('yeniden giriniz:');
readln(vize1,vize2);
end;
end;


procedure mesaj (ort:real);
begin
writeln('ortalamaniz=',ort:7:2);
writeln('gecmeniz icin gereken not', gecer);
if ort>= gecer then
writeln('basarili')
else
writeln('basarisiz');
end;

{program ana bloğu başlangici}
begin
writeln('kac vize notunuz var');
readln(cevap);
if cevap<>2 then
writeln('iki vize notu gerekli')
else
begin
not1 (test1, test2);
ort:= (test1+test2)/2;
mesaj (ort);
end;
readln;
end.