25 Kasım 2009 Çarşamba

Ogrencilerin dersten gecme-kalma durumu ve not ortalamalari

program gectiKaldi;
var
durum: array [1..10] of real;ortalama, toplam : real;gec, kal, i,k : integer;
begin
gec := 0;
kal := 0;toplam:= 0;
writeln ( '10 tane ogrenci icin not durumunu yaziniz');{readln ( durum[1], durum[2], durum[3], durum[4]....)}
for i := 1 to 10 do
beginreadln ( durum [i]);
end;
for k := 1 to 10 dobegin
if durum [k] < 50 then
kal := kal+1
else
gec := gec +1;
toplam := toplam + durum [k];
end;
writeln ('gecenler :' , gec:6, ' kalanlar: ', kal :6);
ortalama := toplam / 10;
writeln ('ortalama= ', ortalama :3:2);
readln;
end.

Farkli dongu komutlari kullanilarak 1' den n' ye kadar olan sayilarin toplaminin ekrana yazdirilmasi

program DALLANMA;
VAR i, n: INTEGER;
Top : Real;
Cev: Char;
Label Basla, Devam, Son;
begin
Basla:
i:= 0;
Top :=0;
Write ('Hangi sayiya kadar hesaplanacak?');
Readln (n);
Devam:
i := i+1; top := top + i;
if i = n then goto Son;
goto devam;
Son:
Writeln('1 den', n, 'e kadar sayilarin toplami: ', top: 5:0, 'dir.');
Writeln ('Toplama islemine tekrar baslamak istiyor musunuz? E/H');
Readln (Cev);
if ( Cev = 'E') or (Cev ='e') then goto Basla;
readln;
end.

program DALLANMA;
VAR i, n: INTEGER;
Top : Real;
Cev: Char;
Begin
repeat
Write ('Hangi sayiya kadar hesaplanacak?');
Readln (n);
i:= 0;
Top :=0;
For i := 1 to n do
top := top + i;
Writeln('1 den', n, 'e kadar sayilarin toplami: ', top: 5:0, 'dir.');
Writeln ('Toplama islemine tekrar baslamak istiyor musunuz? E/H');
readln (Cev);
until (Cev = 'h') or (Cev = 'H');
readln;
end.

program DALLANMA;
VAR i, n: INTEGER;
Top : Real;
Cev: Char;
Begin
i:= 0;
Top :=0;
Write ('Hangi sayiya kadar hesaplanacak?');
Readln (n);
While i <= n do
begin
Top := Top + i;
i := i + 1;
end;
Writeln('1 den', n: 3, 'e kadar sayilarin toplami: ', Top: 5:0, 'dir.');
readln;
end.

18 Kasım 2009 Çarşamba

Yoğunluk Bulma Programı

/* Bu program yariçapı verilen daire şeklinde olduğu varsayılan bir şehrin
kilometrekareye düşen insan sayısını hesaplar. */
#include
using namespace std;

int main()
{
const double PI = 3.14;
double yaricap,yogunluk = 0;
int nufus = 0;
cout << "Yogunlugunu hesaplayacaginiz sehrin\n";
cout << "a- Yaricap degerini km cinsinden giriniz: ";
cin >> yaricap;
cout << "Insan sayisini yaziniz: ";
cin >> nufus;
yogunluk = PI * yaricap * yaricap / nufus;
cout << "Yogunluk degeri = ";
cout.precision(4);
cout << yogunluk;
cout << " km^2/kisi'dir \n";
return 0; // Return 0 to the OS
}

Öğrenci Ortalamaları Alan Program

/* Bu program klavyeden girilen bir sayı değeri kez çalışarak kullanıcıya öğrecilerin notlarını sorar. Eğer öğrenci 2.00 dan düşük aldıysa onu kalmış olarak kabul eder ve kaydını tutar. Programın sonunda öğrencilerin not ortalaması ve o dersten kalan öğrenci sayısı ekrana gönderilir.*/

#include<iostream>//Girdi-Çıktıları düzenleyen bir kütüphane olan iostream'i çağırır #include<iomanip>
usingnamespace std; // std namespace'ini çağırır böylelikle her seferinde std::cin demek yerine cin

int main()
{

int ogrenciSayisi = 0;
cout << "Lutfen ogrenci sayisini girin: ";
cin >> ogrenciSayisi;

double toplamNot = 0;

double ogrenciNot = 0;

int counter = 0;

int kalanOgrenciSayisi = 0;
counter = ogrenciSayisi;

while (counter > 0)
     {
cout << "Lutfen " << ogrenciSayisi - counter + 1 << ". ogrencinin notunu ";
cout << "giriniz: ";
cin >> ogrenciNot;
         while ((ogrenciNot > 4) || (ogrenciNot < 0)) // || isareti OR yerine geçer
{
     cout << "Yanlis not girdiniz, lutfen tekrar giriniz: ";
cin >> ogrenciNot;
}

if (ogrenciNot < 2.00)
kalanOgrenciSayisi = kalanOgrenciSayisi + 1;
toplamNot = toplamNot + ogrenciNot;
counter = counter - 1;
     }
cout << "Ogrencilerin ortalamasi: ";
cout << setiosflags(ios::fixed) << setprecision(2) << (toplamNot / ogrenciSayisi) <<"\n" ;
cout << "Kalanlarin Sayisi :" << kalanOgrenciSayisi <<"\n";

return
0;
}

 
 

C++’a Giriş

Merhabalar,

Derste yaptığımız birkaç örneğin C++ programlama dilinde nasıl yapılacağının örneklerini vereceğim. Ama önce birkaç ufak bilgilendirme vermek istedim. C++, Pascalda da kullanılan prosedürel programlamanın yanı sıra nesne tabanlı (object oriented) programlamaya da olanak verir. Günümüzde birçok program C++'da yazılmaktadır. C++'ın bu kadar yaygın olmasının nedeni hızlı ve popüler olmasıdır. C++ hakkında daha fazla bilgi için:

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/

http://www.learn-programming.za.net/programming_cpp_learn04.html

Aslında bakıldığı zaman C++un syntax'ı Pascal çok benzer, birçok anahtar kelime ve gramer ya aynıdır ya da pascal'a çok yakındır. Bunu örneklerden de anlayabilirsiniz. Ancak birkaç küçükte olsa farklılık vardır. Örneğin,

Pascalda

PROGRAM programİsmi

VAR değişkenler

BEGIN

    program

END şeklinde olan syntax

C++'da

int main() (programın ana metodu olduğunu gösterir, bunun dışında da metodlar yazılabilir)

{ (begin end anahtar kelimeleri yerine c++'da parantezler kullanılır)

    program

}

C++ kullanabilmek için bir compiler yüklenmesi gerekir. Bu iş için Dev C++ adlı program kullanılabilir aynı zamanda bir IDEdir

http://www.bloodshed.net/devcpp.html

Visual Studio, RAD Studio, NetBeans kullanılabilecek başka IDE'lerdir.

Kolay Gelsin.

14 Kasım 2009 Cumartesi

girilen sayilarin ortalamasinin alinmasi

program ortalama1;

uses

crt;


var

sayi : real;

ortalama: real;

toplam:real;

sayac:integer;

cevap:char;

begin

sayac:=1;

toplam:=0;

repeat

writeln('sayigirin');

readln(sayi);

sayac:=sayac+1;

toplam:=toplam+sayi;

writeln(' devam etmek icin entera basiniz // islemden cikmak icin h tusuna basiniz');

readln(cevap);

until cevap='h';

ortalama:= toplam/sayac;

writeln(sayac:5, 'adet sayi girdiniz');

writeln('ortalamaniz', ortalama:5:2);

readln;

end.


case kullanarak iki sayi arasinda 4 islem yaptirmak

program dortislem;

uses

crt;

label

islemadi;

var

i,j : integer;

a:char;

begin

clrscr;

repeat


writeln('sayigir -- cikmak icin q yazin');

readln(i);

writeln('sayigir -- cikmak icin q yazin');

readln(j);

islemadi:

writeln('islem adini girin (+,-,*,/)');

readln(a);


case a of

'+': writeln(i+j:15);

'-': writeln(i-j:15);

'*': writeln(i*j:15);

'/': writeln(i/j:15);


else

begin

writeln('yanlis islem girdiniz');

goto islemadi;

end

end


until a='q';

readln;


end.


500'den kucuk sayilari 5er artacak sekilde yazdirmak -- repeat until kullanarak

program repeatd;

uses

crt;


var

i : integer;


begin

i:=0;

repeat

begin

writeln(i:14);

i:=i+5

end;

until i>500;


readln;

end.


if dongusu - 500den kucuk sayilari 50'ye bölümünden kalan sıfır olcak şekilde yazdırmak

program ifdongusu;

uses

crt;


var

i : integer;


begin

i:=0;

while i<500 do

begin

if ((i mod 50)=0) then

writeln(i:15);

i:=i+5;

end;

readln;

end.


11 Kasım 2009 Çarşamba

12 KASIM DERSİ !!!

Arkadaşlar merhaba;
daha önce konuştuğumuz gibi 12 kasım/perşembe, mimarlıkta bilgisayar programlama dersi yapılmayacaktır... (sema alaçam aslan)